Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1974 r. Nr 27 poz. 157). Fundusz Alimentacyjny powstał na początku 1975 r. Administratorem (dysponentem) funduszu był ZUS

Na mocy Ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 autorstwa Jolanty Banach (SDPL, wtedy w SLD), przyjętej przez Sejm w dniu 28 listopada 2003 r. Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany i zastąpiony szeroko krytykowaną zaliczką alimentacyjną.

Reaktywacja Funduszu Alimentacyjnego w nieco zmienionej formie nastąpiła w październiku 2008 r. mocą ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1205). Nowa ustawa zmieniła dotychczasową ustawę z 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr. 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Krąg osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zawiera ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osobą uprawnioną według ustawy jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
 

Miejsce pracy: pokój nr 4 w siedzibie MOPS Maków Podhalański.

Nr telefonu/fax: /33/ 8773 513

                           /33/ 877 15 54 w. 24

 

Pracownicy realizujący zadanie:

Agnieszka Mikołajczyk
Starszy pracownik socjalny

Roman Polak
Inspektor

Monika Wróbel
Starszy referent

 

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.