Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej
  • USŁUGI OPIEKUŃCZE
  • SENIOR +
  • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSRPAWNEJ
  • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
  • KARTA DUŻEJ RODZINY
  • WSPIERAJ SENIORA
  • STYPENDIA
  • PROJEKT SOCJALNY

Aktualności


DOTACJA CELOWA NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2024 ROKU

W związku z zawartą w 2024 r. umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Maków Podhalański. Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na:

  1. utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  - w kwocie 122 822 zł
  2. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań – PROJEKT SOCJALNY „PoMOC = Wiedza i Wsparcie”  - 35 248 zł

Wartość dofinansowania wynosi: 158 070, 00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 166 882,00 zł
Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 210 946,20 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 210 946,20 zł

 
Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje o realizacji w 2024 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Maków Podhalański zgodnie z Umową nr 69/WP/2024/FS otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

wartość finansowania - w kwocie 1 318 202,10 zł.

całkowita wartość zadania - w kwocie 1 318 202,10 zł.
MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.