Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej
 • KARTA DUŻEJ RODZINY
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
 • PROJEKT SOCJALNY
 • WSPIERAJ SENIORA
 • STYPENDIA
 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSRPAWNEJ
 • SENIOR +
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE

Aktualności


Dodatek osłonowy
ZMIANA !!!!

AKTUALNY


NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 01 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Tym samym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszą one:

dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł z dotychczasowego 701 zł;

dla osoby w rodzinie – 600 zł z dotychczasowego 528 zł;

maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 719 zł z dotychczasowego 645 zł;
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 345 zł z dotychczasowego 308 zł.
DODATEK OSŁONOWY

Tarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto  w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany), lub osobiście w Dziale Świadczeń ul. Rynek 11 pok. 4.

 

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

WNIOSKI DO POBRANIA
MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.