Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznejWIGILIA NA MAKOWSKIM RYNKU

Czytaj ... zobacz WIGILIA NA MAKOWSKIM RYNKUZapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet

MOPS.26.29.1.2023                                                              

Maków Podhalański, 31 października 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 pkt 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit. i, j, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.)

Czytaj ... zobacz Zapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobietMOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.