Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Wnioski do pobrania

 

Karta dużej rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 

 Jakie korzyści daje posiadanie Karty Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach.

Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej : https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 • Karta wydawana jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
 • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
 • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.
 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 1. Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje  dzieci.  Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,)
 2. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

     c. Dzieci - do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia,

     d. Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

     e. Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

  

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć :

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Rynek 11, pokój nr 1

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15 – 15.15.

tel: 033 8771-554 / fax. 033 8773-513

Wnioski przyznające Kartę Dużej Rodziny można składać również elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach. Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.