Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański na lata 2023 - 2026 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówn

BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego Gminy Maków Podhalański na lata 2023 – 2026 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób -  „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

  I.          Podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 901 z późn. zm./, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 571/.

  II.          Adresaci:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jedn. 2023 poz. 571/, zwane dalej oferentami, które są wpisane w rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 48a ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. 

 III.          Cel:

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania Gminy Maków Podhalański w zakresie pomocy społecznej dotyczącej udzielenia schronienia dla osób bezdomnych. Oferta dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wyłonione oferty uzyskują dotację na finansowanie realizacji zadania.

Celem zadania jest:

Umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom bezdomnym, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.