Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

NOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  HARMONOGRAM SUPERWIZJI

   

   

  HARMONOGRAM

  SUPERWIZJI

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

   

  LP.

  Data

  Ilość godzin

  1.

  10-11 sierpnia 2020 r.

  12 godzin

  2.

  14-15 wrzesień 2020 r.

  12 godzin

  3.

  1-2 października 2020 r.

  12 godzin

  4.

  12-13 listopada 2020 r.

  12 godzin

  5.

  21-22 grudnia 2020 r.

  12 godzin

  6.

  14-15 styczeń 2021 r.

  12 godzin

  7.

  11-12 luty 2021 r.

  12 godzin

  8.

  11-12 marca 2021 r.

  12 godzin

  9.

  8-9 kwiecień 2021 r.

  12 godzin

  10.

  10-11 maj 2021 r.

  12 godzin

   

   Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.30.1.2020                                                                                 

   Maków Podhalański, 7 lipca 2020 r.

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na:

   1. malowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /II piętro MPZ w Makowie Podhalańskim/ z uwzględnieniem usunięcia lamperii oraz
   2. adaptację punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.28.1.2020                                                                                    

   Maków Podhalański, 3 lipca 2020 r.

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradcy na potrzeby projektu pn. „STAWIAMY NA JAKOŚĆ”, w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.27.1.2020      

   Maków Podhalański,  2 lipca 2020 r

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na usługi  eksperta/specjalisty ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

   MOPS.26.26.1.2020                                                                           

   Maków Podhalański, 23 czerwca 2020 r.

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup pięciu laptopów wraz z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

    

   MOPS.26.24.1.2020                                                                        Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

    

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup regału przesuwnego na dokumentacje pracowników socjalnych do składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

    

   MOPS.26.23.1.2020                                                                         Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

    

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych realizujących zadania w nowym systemie organizacyjnym oraz na zestaw meblowy na potrzeby punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

    MOPS.26.21.1.2020                                                                                 

   Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług superwizora dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Zapytanie ofertowe

    MOPS.26.20.1.2020                                                                                 

   Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

   Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług trenera przeprowadzającego warsztaty przybliżające model realizacji usług o określonym standardzie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   INFORMACJE O PROJEKCIE

   Gmina Maków Podhalański – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kwietnia 2020 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Całkowita wartość projektu wynosi 408 562,50 zł

   Projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

   Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 01.04.2020r. do 30.04.2021r.

   Zostaną wyodrębnione cztery stanowiska/zespoły pracy dla pracowników socjalnych:

   • Stanowisko ds. świadczeń wydawanych decyzją;
   • Zespół ds. pracy socjalnej;
   • Stanowisko ds. usług;
   • Stanowisko ds. pierwszego kontaktu.

   W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty przygotowujące pracowników socjalnych I kadrę zarządzającą Ośrodka do wprowadzanych zmian, superwizja oraz zostaną wyposażone nowe stanowiska pracy.

   Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    PROJEKT STAWIAMY NA JAKOŚĆ

     UCHWAŁA - PROJEKT STAWIAMY NA JAKOŚĆ

     UCHWAŁA NR XII.107.2019 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie :przystąpienia Gminy Maków Podhalański – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – do realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020

      

     .

     MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

     Miejski Ośrodek Pomocy
     Społecznej w Makowie Podhalańskim

     ul. Rynek 11
     34-220 Maków Podhalański

     Telefon: (33) 8771 554
     Fax: (33) 8773 513
     Dni powszednie: 7.15 - 15.15

     Telefon interwencyjny 33 447 28 87

     Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.